باسمه تعالی

به سامانه آزمون آنلاین ویژه دبیران محترم استان مازندران خوش آمدید.

آزمون آنلاین ادبیات فارسی متوسطه اول

روزپنج شنبه مورخ

96/3/4

 

ازساعت 8 صبح الی 24

آزمون ویژه دبیران ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

لطفا ابتدا ثبت نام کنید و سپس وارد آزمون شوید

*توجه : در صورت بروز مشکل در آزمون با جناب آقای خیراله زاده

09112559439 تماس حاصل فرمایید.

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان مازندران

گروه آموزشی درس ادبیات فارسی استان مازندران