شنبه 21 تير 1393
   ورود
حداقل
آخرین خبر
- 1393 خرداد 07 چهارشنبه

ميراث فرهنگي مازندران

برج رسكت
- 1393 خرداد 07 چهارشنبه

نتيجه نقد و بررسي كتاب فرهنگ و هنر(كشوري)

تیجه نقد و بررسی کتاب درسی فرهنگ و هنر پایه هفتم (برنامه اول پایگاه)

نمودارهای تحلیل نظرات دبیران برگزیده استان هادرباره نقد و بررسی کتاب درسی فرهنگ و هنر پایه هفتم در ادامه آورده شده است.


- 1393 ارديبهشت 24 چهارشنبه

آشنايي با هنر گرافيك

از گرافيك چه ميدانيد
- 1393 ارديبهشت 24 چهارشنبه

فصلنامه هنر

براي مطالعه
- 1393 ارديبهشت 24 چهارشنبه

آشنايي با هنر سوخت

مطالعه فرماييد
123


حداقل
نظرسنجی
نظر شما درباره این پرتال چیست؟
ثبت نظر  مشاهده نتایج